Drama

Leuke opwarmertjes, veelzeggende lichaamstaal, verbale expressie, improvisatietechnieken, het interpreteren en hanteren van theatercodes, gevoelens en fantasieën uiten in theaterspel… Deze lessenreeks dramatische vorming is een barstensvolle bedoening voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar .

Lesgevers:   Martine Werbrouck, Annelies Vandewalle

Tijdstip: groep: vrijdag 16u00 – 17u00

Inschrijfgeld : 45 € voor 30 lessen

De lessen starten op vrijdag 21 september 2018.
Contacteer ons
De lessen gaan door in:
Basisschool St.-Lodewijkscollege
Afdeling Immaculata
Koningin Astridlaan 4
St. Michiels

Inschrijven kan via deze site
inlichtingen: info@jeugdmuziekatelier.be
tel: 0478/462934 of 0476/585670